Khách hàng nữ này rất trân trọng chiếc ví nhỏ cầm tay,do thuộc túy người hoài niệm nên mặc dù bề mặt chiếc ví đã hư tổn vs bẩn,nhưng bên trong vẫn còn rất tốt.Qua Leather Pro Xử lý,sau khi loại bỏ xong những vấn đề nêu trên,khách hàng nhận lại chiếc ví của mình kẻm với vẻ mặt tươi cười ,đó đã góp phần làm cho chúng tôi thêm động lực để tiếp tục cố gắng phát huy công việc xử lý~và hy vọng tích góp được càng nhíu nụ cười của khách hàng dành cho chúng tôi

sử dụng sản phẫm:
1-DUNG DỊCH Vệ SINH
2-SỮA LÀM SÁNG DA

quy trình sử dụng :
1-Trước tiên miếng vải sạch mềm nhúng vào “DUNG DỊCH Vệ SINH “ rồi sau lạch toàn bộbề mặt chiếc ví.
2- Bề mặt chiếc ví cần được Phục hồi màu sắc,xin liên hệ chúng tôi.
3-Dùng miếng vải sạch mềm nhúng vào “Sữa làm sáng da “ rồi sau lạch toàn bộ bề mặt chiếc ví  lần nữa.

Cần tìm dịch vụ Phục hồi màu sắc cho da ,Hãy liên hệ với chúng tôi:LEATHER PRO chuyên gia xử lý những vấn đề như trên,
04-24632990 #507

※ With special finishing on color, Please call the professional LEATHER PRO.
※ Cần xử lý Đặc thù về vấn đề phục hồi màu ,xin liên hệ chuyên gia Leather Pro để xử lý.

Chia sẻ