皮沙發 皮沙發保養 皮沙發清潔

1_SỬA LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯƠNG DA.

皮革服飾清潔保養乳

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
CÓ THỂ LOẠI BỔ CÁC VẾT Ố CỨNG ĐẦU TRÊN DA,VẢI,CAO SU.

PHẠM VI ÁP DỤNG /
DA THẬT,DA ĐỘNG VẬT,DA TỔNG HỢP VÀ CÁC LOẠI DA KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
DÙNG MÚT HOẶC BÀN CHẢI MỀM LẤY MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ,THOA NHẸ VÀ ĐỀU TRÊN BỀ MẶT,SAU ĐÓ DÙNG VẢI COTTON LÀU ĐI CÁC VẾT BẨN ĐÃ ĐƯỢC SỬ LÝ.

皮沙發 皮沙發清潔 皮沙發保養

2_SỬA BẢO DƯƠNG VÀ GIỮ ẨM DA.

皮革服飾滋潤保養乳

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
CÓ THỂ LOẠI BỎ CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU TRÊN DA,VẢI,CAO SU DƯƠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI TÌNH TRẠNG VÀ TRÌ HOÃN LÃO HÓA.

PHẠM VI ÁP DỤNG /
DA THẬT,DA ĐỘNG VẬT,DA TỔNG HỢP VÀ CÁC LOẠI DA KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
(1)TRƯỚC TIÊN LOẠI BỔ VẾT BẨN TRÊN DA BẰNG VẢI MỀM HOẶC BÀN CHẢI MỀM ( CỦNG CÓ THỂ SỬ DỤNG CHẤT CHUYÊN LÀM SẠCH DA)
(2)DÙNG MÚT HOẶC VẢI NHÚNG MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ THOA ĐỀU TRÊN BỀ MẶT DA.(LẦN ĐẦU SỬ DỤNG CÓ THỂ THOA THÊM LẦN NỬA)
(3)ĐỢI KHOẢN 1-2 PHÚT SAU,DÙNG VẢI KHÔ HOẶC MÚT LAU NHẸ NHẸ TRÊN BỀ MẶT DA ĐÃ ĐƯỢC SỬ LÝ.TẮC THÌ BỀ MẶT DA SÁNG BÓNG TỰ NHIÊN

皮沙發 皮沙發清潔 皮沙發保養

3_GEL LÀM SẠCH QUẦN ÁO DA SÂU

深層皮革服飾清潔凝露

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
CÓ THỂ LOẠI BỎ CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU TRÊN DA,VẢI,CAO SU DƯƠNG ẨM VÀ PHỤC HỒI TÌNH TRẠNG VÀ TRÌ HOÃN LÃO HÓA.

PHẠM VI ÁP DỤNG /
DA THẬT,DA ĐỘNG VẬT,DA TỔNG HỢP VÀ CÁC LOẠI DA KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
(1)DÙNG MÚT HOẶC BÀN CHẢI LẤY MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ,CHẢI ĐỀU VÀ LÀM SẠCH TRÊN BỀ MẶT.
(2)SAO ĐÓ LẤY VẢI LAU SẠCH NHỮNG VẾT BẨN ĐÃ ĐƯỢC SỬ LÝ.

皮沙發 皮沙發清潔 皮沙發保養

4_CHẤT LOẠI BỎ VÀ CHỐNG MỐC TRÊN DA.

皮革服飾抗霉去除劑

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
CÓ THỂ LOẠI BỎ CÁC VẾT BẨN CỨNG ĐẦU TỪ DA,VẢI, CAO SU,GIỮ ẨM DA VÀ KHÔI PHỤC DA,KÉO DÀI SỰ LẢO HÓA CỦA DA.THÍCH HỢP CHO CÁC LOẠI SẢN PHẦM LÀM TỪ DA.SỢI DỆT,SẢN PHẨM GỖ,SẢN PHẨM GIẤY,SỬ LÝ CHỐNG MỐC ,KHÁNG KHUẨN.CÓ HIỂU QUẢ KÉO DÀI HƠN NỮA NĂM.

PHẠM VI ÁP DỤNG /
CÓ THỂ SỬ DỤNG TRÊN CÁC LOẠI SẢN PHẨM LÀM TỪ DA,VẢI,(GIẦY DA.TÚI SÁCH DA,TÚI SÁCH VẢI,QUẦN ÁO )TỦ BẢO QUẢN VÀ CÁC KHÔNG GIANG KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
CHỈNH VÒI PHUN VỚI BỀ MẶT Ở VỊ TRÍ MONG MUỐN,VÒI PHUN CÁCH BỀ MẶT KHOẢNG 10CM,NHẤN ĐỒNG THỜI CHUYỂN ĐỘNG VÀ PHUN ĐỀU NHAU,TỐT HƠN LÀ PHỦ BỀ MẶT ĐỒNG ĐỀU,ĐỂ GIÓ THỔI KHÔ HOẶC DÙNG MÁY SẤY TÓC LÀM NÓNG BỀ MẶT.VẬY LÀ SỬ LÝ XONG.

皮沙發 皮沙發清潔 皮沙發保養

5_CHẤT CHỐNG THẤM CHO QUẦN ÁO DA.

皮革服飾防潑水保護劑

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
CHẤT BẢO VỆ DA,DA CHỒN,NYLON KHÔNG THẤM NƯỚC VÀ CHỐNG GỈ

PHẠM VI ÁP DỤNG /
DA THẬT,DA ĐỘNG VẬT,DA TỔNG HỢP VÀ CÁC LOẠI DA KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
(1)ĐỐI VỚI LOẠI DA SÁNG,HÃY XỊT NÓ Ở DẠNG SƯƠNG MÙ,SAU KHI PHUN XONG VỚI HÌNH DẠNG SƯƠNG MÙ,NÓ SẼ ĐƯỢC PHỤC HỒI SAU KHI DÙNG VẢI COTTON DÁNH BÓNG,CHẲNG HẠN NHƯ VẢI NHUỘM BENZEN,NIU BA GE,DA LỘN CÓ THỂ ĐƯỢC PHUN NHIỀU HƠN.
(2)CHỈNH VÒI PHUN VỚI BỀ MẶT Ở VỊ TRÍ MONG MUỐN,VÒI PHUN CÁCH BỀ MẶT KHOẢNG 10CM,NHẤN ĐỒNG THỜI CHUYỂN ĐỘNG VÀ PHUN ĐỀU NHAU,TỐT HƠN LÀ PHỦ BỀ MẶT ĐỒNG ĐỀU,ĐỂ GIÓ THỔI KHÔ HOẶC DÙNG MÁY SẤY TÓC LÀM NÓNG BỀ MẶT.VẬY LÀ SỬ LÝ XONG

皮沙發 皮沙發清潔 皮沙發保養

6_DỊCH BẢO VỆ CÁC LOẠI SẢN PHẨM LÀM TỪ DA.

皮革服飾質感保護乳液

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG /
NÓ CÓ THỂ SỬA ĐỔI (SỬA CHỬA)CÁC MÀU BỊ MẤT TRÊN DA,SỬA CHỬA ĐÚNG CÁCH VÀ KHÔI PHỤC LẠI MÀU SẮC VÀ BẢO VỆ DA.

PHẠM VI ÁP DỤNG /
DA THẬT,DA ĐỘNG VẬT,DA TỔNG HỢP VÀ CÁC LOẠI DA KHÁC.

PHƯƠNG PHÁM SỬ DỤNG /
(1)TRƯỚC TIÊN DÙNG VẢI HOẶC BÀN CHẢI MỀM LOẠI BỎ VẾT BẨN TRÊN DA.(CÓ THỂ SỬ DỤNG CHẤT CHUYÊN LÀM SẠCH CHO DA)
(2)SỬ DỤNG MÚT HOẶC VẢI LẤY MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ THOA ĐỀU TRÊN BỀ MẶT DA.(LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG CÓ THỂ THOA THÊM MỘT LẦN)
(3)ĐỢI HOẢN 1-2 PHÚT SAO,DÙNG VẢI MỀM HOẶC MÚT LAU NHẸ NHẸ TRÊN DA,NHỮNG CHỎ ĐÃ THOA CHẤT LÀM SẠCH DA.