Cởi PKL ra ngoài,nhất thiết cần đeo găng tay bảo hộ và bộ áo khoác giáp.Bao
tay sử dụng lâu ngày bị thủng,rách thì không thể nào bảo hộ được đôi tay của mình,trường hợp như vầy thì không muốn cởi chiến mã của mình ra đường nữa.
Đôi găng tay mới giá thành lại không rẻ,nhất thời thì không thể mua ngay,vậy thì phải làm sao đây?

Không cần phải bận tâm về vấn đề trên nha,cứ giao đôi găng tay đó cho
Leather Pro xử lý là được!!Mọi vấn đề đều được xử lý .

sản phẩm sử dụng:
1-Xử lý phần bị thủng.

Cần tìm dịch vụ Phục hồi màu sắc cho da ,Hãy liên hệ với chúng tôi:LEATHER PRO chuyên gia xử lý những vấn đề như trên, 04-24632990 #507

※ Cần xử lý Đặc thù về vấn đề phục hồi màu ,xin liên hệ chuyên gia Leather Pro để xử lý.
※ có thể tìm đựơc chúng tôi qua trang Web hoặc website,~~cám ơn!!

Chia sẻ